Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i wypełnienia formularza dołączenia do związku

Zapraszamy do kontaktu mailowego bezpośrednio lub przy uzyciu formularza.
Adres: PZHA ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa e-mail: pzha.warszawa@gmail.com

PZHA z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 , 00-511 Warszawa, jako administrator Pana/Pani danych, informuje Pana/Panią, iż: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji PZHA , a także do celów statutowych . Odbiorcami danych osobowych Członka PZHA będą właściwe organy państwowe współpracujące z PZHA , firmy i inne podmioty organizujące wspólne pokazy i wystawy oraz imprezy towarzyszące, a także podmioty wspierające PZHA. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności PZHA ; Podanie przez Członka danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przystąpienia i przynależności do PZHA . Członek ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umów, o których mowa w pkt. b). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). lub ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Formularz kontaktowy


Formularz przyjęcia do związku


Formularz wpłat


Płatnosci online: składki członkowskie, darowizny, inne.

Numer konta bankowego: PL 61 1160 2202 0000 0002 1640 7870

Prosimy o dodanie do kwoty kosztów obsługi płatności przez PayU w wysokości  5 zł.

Nasi partnerzy