Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Kurs przewoźnika zwierząt czwarta edycja

Opublikowano 02 02 2024

Polski Związek Hodowców Alpak organizuje czwartą już edycję kursu przewoźnika zwierząt.

 

Kurs jest online, zapraszamy hodowców różnych gatunków zwierząt. 

 

Licencję dla kierowców powinien posiadać kierowca/konwojent przewożący zwierzęta domowe nieparzystokopytne (koniowate) lub gatunki domowe wielbłądowatych (np. alpaki), bydła, owiec, kóz i świń oraz innych gatunków zwierząt - w celach komercyjnych obejmujących w szczególności transport, który bezpośrednio lub pośrednio ma na celu osiągniecie korzyści finansowych np.: przewóz na wystawy, pokazy, konkursy, na targi, do miejsc gromadzenia zwierząt, gospodarstw, punktów skupu i punktów kopulacyjnych.

Licencja dla kierowcy/konwojenta jest wystawiana bezterminowo w języku polskim i angielskim przez Inspektorat Weterynarii. Szkolenie dotyczy wszystkich gatunków zwierząt i uprawnia do ich transportu na terenie UE.

- Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej do której kursanci otrzymują indywidualny dostęp (nie jest wymagana kamera, mikrofon lub specjalne oprogramowanie).

- Dostęp do platformy jest aktywny przez 30 dni.

- Szkolenie można odbyć w dowolnym dniu i godzinie (na platformę można logować się wielokrotnie).

- Egzamin końcowy w formie testu. Do egzaminu należy przystąpić w wyznaczony dzień między godziną 7:00 a 15:00. Egzaminy dostępne będą raz lub dwa razy w tygodniu.

- Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, licencja zostaje wysłana listem poleconym przez Inspekcję Weterynaryjną pod wskazany adres korespondencyjny.


DLACZEGO warto posiadać licencję przewoźnika zwierząt?

1.
Ponieważ zapewniamy bardzo atrakcyjną cenę – 300 zł od osoby, na rynku takie kursy kosztują od 450 do 600 zł. Cena dla członków PZHA 200 zł.

2.
Warto przewozić zwierzęta zgodnie z przepisami i co ważniejsze, znać te przepisy!

Przewóz zwierząt regulują: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.10.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt, Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz. 420/AW- 62/11 oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Jak zwykle, w przepisach jest wiele niuansów które warto znać, szczególnie w przypadku kontroli drogowej.
Przykładowo ww. przepisów nie stosuje się do przewozów niezarobkowych, przewozu zwierząt towarzyszących, przewozu na wypas i w innych przypadkach. Zawsze jednak transport zwierząt odbywa się z zachowaniem dobrostanu psychofizycznego zwierząt stosownie do ustawy o ochronie przyrody.

Warto wiedzieć, jakie są wymagania co do środka transportu i samego transportu w konkretnych przypadkach.

Nasi kursanci otrzymają wyciąg najistotniejszych paragrafów ww. przepisów wraz z interpretacją i komentarzami.

Teraz konkrety.

Zapisy (jak niżej) do 15 lutego br. Między 15 a 29 lutego koszt wzrasta o 50 zł.

Nr konta do wpłat PL 61 1160 2202 0000 0002 1640 7870 tytułem: Kurs przewoźnika i konwojenta zwierząt.

Potwierdzenie przelewu oraz dane (wymagane przez ustawę):
- imię/imiona i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- nr pesel,
- nr dowodu osobistego,
- adres e-mail kursanta,
- adres korespondencyjny
należy przesłać na adres szkolenia@pzha.pl.

Po przesłaniu danych, kursant otrzymuje od Centrum szkoleniowego e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej (indywidualny login i hasło).

 

z życzeniami szerokiej drogi

Zarząd PZHANasi partnerzy